Voedselencyclopedie

inhoud

Recept: abrikozen-appelmoes

Gedroogde abrikozen

Ingrediënten

8 gedroogde abrikozen
8 gedroogde pruimen
handje rozijnen
4 middelgrote appels
2 kiwi’s naar smaak

Bereiding

Abrikozen, pruimen en rozijnen een nacht (of een dag) laten weken in ruim water.

De appels in stukjes snijden en toevoegen aan de gedroogde vruchten. Ook het weekwater moet erbij en de eventuele kiwi’s. Met staafmixer of blender een moes maken.

Debatcyclus: voedsel voor 10 miljard

categorieën: Landbouw algemeen, Mensen algemeen, wereldvoedselverdeling

VVM-logo-nieuw_staand_600x600 Voedselvoortienmiljard

Mogelijk telt de aarde over niet al te lange tijd tien miljard mensen. Hoe zijn al die monden op een houdbare manier te voeden? Die vraag staat centraal tijdens een serie van vijf debatten van de VVM-sectie Voedsel en Landbouw. 

Onze op de wereldmarkt georiënteerde industriële landbouw gaat gepaard met een hoog gebruik van kunstmest, landbouwchemicaliën, water, antibiotica, fossiele brandstoffen en zware machines. Daarmee ondergraven we stap voor stap de pijlers waarop onze voedselzekerheid rust, zeker in het licht van de snel groeiende wereldbevolking. Door de wereldwijde afhankelijkheidsrelaties tussen economie, banken, voedsel, klimaat, bodem en water dreigt een voedselcrisis met grote gevolgen voor onze voedselzekerheid.

Met het organiseren van een debatcyclus zet de VVM-sectie Voedsel en Landbouw het probleem op de nationale agenda. Doel is tot aanbevelingen te komen om een mondiale catastrofe te voorkomen. Tijdens het eerste debat op 15 januari staat voedselzekerheid centraal, gevolgd door water (19 maart), bodem (14 mei), markt en macht (17 september). Op 12 november volgt een slotdebat, getiteld ‘Wie pakt de handschoen op?’, waarbij aanbevelingen van de vier eerdere debatten worden voorgelegd aan belangrijke spelers als het gaat om een voedselstrategie voor de toekomst.

Deel 1 - 15 januari
Hoe zeker is voedsel?

Het vraagstuk van voedselzekerheid was vroeger iets dat uitsluitend speelde in ontwikkelingslanden. Door de snelle groei van de wereldbevolking en de welvaart raakt voedselgebrek ook meer en meer ontwikkelde landen. In Engeland kunnen bijvoorbeeld al vier miljoen mensen niet meer hun dagelijkse kost betalen, laat staan gezond en duurzaam geproduceerd eten. Door de snel toenemende vraag uit ontwikkelende economieën als China, India en Brazilië ligt een stijging van de wereldvoedselprijzen voor de hand. Tegelijkertijd dreigen schaarste aan hulpbronnen als olie, fosfaat en water rond 2030 een rem op de voedselproductie te vormen. Andere actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het produceren van voldoende en betaalbaar voedsel zijn opkomende ziekten als EHEC en Q-koorts, terwijl ook rekening moet worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens het openingsdebat worden al deze aspecten en onderliggende verbanden aangestipt als inleiding op de volgende debatten.

Programma

Inleiding door Harry Aiking.Hij is werkzaam bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (IVM-VU) en momenteel betrokken bij het Europese STOA project ‘Technology options for feeding 10 billion people’ dat 4 december 2013 in het Europees Parlement in Brussel wordt gepresenteerd.

Reactie door Frans van der Steen. Hij is directeur van het Haags Milieucentrum en voorzitter van de VVM-sectie Voedsel en Landbouw.

Vervolgdebatten

19 maart 2014 - Slepen met water
Hoe zit het met onze watervoetafdruk?

14 mei 2014 - Bodem als basis
Bodemvruchtbaarheid en het sluiten van nutriëntenkringlopen als basis

17 september 2014 - Voedselmarkt en macht
Machtsconcentratie bij grote voedselconcerns binnen een agri-industrieel complex

12 november 2014 Wie pakt de handschoen op?
Wie pakt de aanbevelingen op die uit de debatcyclus naar voren zijn gekomen?

Meer info en aanmelden

www.vvm.info