Voedselencyclopedie

inhoud

Recept: gebakken pastinaak

Pastinaak

Ingrediënten

pastinaak
gomasio
olie

Bereiding

De pastinaak goed schrobben. In plakken van +/- een halve cm dik snijden. Olie heet laten worden in grote koekenpan. De pastinaakschijven erin doen. Bakken als aardappels, ongeveer 15 minuten. Vlak voor het einde gomasio en kerrie erover strooien en even mee laten bakken.

Nota Duurzaam voedsel

categorieën: Gezondheid algemeen, Landbouw algemeen, Theorieën over gezonde voeding

Uit het persbericht:

In het bedrijfsrestaurant van haar ministerie presenteerde minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 29 juni 2009 de kabinetsnota Duurzaam Voedsel. Het is de eerste voedingsnota van het ministerie van LNV. Het bedrijfsrestaurant is uitgekozen als plek van de presentatie, omdat deze de komende jaren moet uitgroeien tot een toonaangevende proeftuin voor duurzaam voedsel.

Het restaurant was zodanig aangekleed, dat daar het 'voedsel van de toekomst' te zien is. Gebakken insecten en vleesloze bitterballen maken onderdeel uit van het assortiment, die tijdens de presentatie door iedereen te proeven waren.

Aan de hand van de vitrines, gevuld met duurzaam voedsel, gaf minister Verburg haar visie op het nationale en internationale voedselsysteem. De problemen die de toenemende vleesconsumptie mondiaal en nationaal met zich mee brengt, lenen zich niet voor simpele oplossingen. Ook zal de minister ingaan op het probleem van de voedselverspilling.

De LNV-nota Duurzaam Voedsel wordt samen uitgebracht met de beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen van de ministers Verburg van LNV, Cramer van VROM en Koenders van OS.

Kernboodschap

- Vergaande verduurzaming van productie en aanbod om zo burgers de gelegenheid te geven te kiezen voor duurzame voeding.
- Intensieve voorlichting.

Duurzaam

Verburg doelt met duurzaam voedsel op ruimtebeslag, gebruik van grondstoffen, emissies, water en energiegebruik. En op vermindering verspilling en verbetering van welzijn van mens en dier.

Speerpunten

- Stimuleren duurzame innovatie in het Nederlandse agrofoodcomplex.
- Nederlandse consumenten in staat stellen en verleiden tot duurzame (en gezonde) voedselconsumptie.
- Internationale agendering en beínvloeding.